Кто такие хасиды — описываем развернуто

В любом городе страны мира, в особенности в еврейских кварталах, можно встретить хасидов. Эти ультрарелигиозные евреи обращают на себя внимание. Они характерно одеваются, ведут себя развязано. Но кто они на самом деле, как появилось это течение и во что они верят?


Блок: 1/10 | Кол-во символов: 265
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Хасидизм краткое описание

Хасидизм – одна из ветвей ортодоксального иудаизма. Слово «хасид» переводится как «великодушие» или «милосердие». Основное отличие хасидизма от других верований – более позитивное восприятие мира и всего происходящего. Главный постулат веры – всегда быть в хорошем настроении.

Хасиды придерживаются строгих правил, но делают это более красивым способом. Такой подход называется «мехудар». Хасиды верят, что евреи являются богоизбранным народом и полностью отрицают божественное происхождение Иисуса Христа и призывают всех, чтобы они готовились к пришествию земного царя Израиля.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 603
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Вчення й релігійна структура


Основа вчення хасидизму — луріанська кабала. Перші хасиди користувалися луріанськими молитовниками з доданими каванот (гебр. כונה — намір), регулярно омивалися в мікві (ритуальному місці омовіння) й забивали худобу особливо нагостреним ножем. Хасидизм запозичує ідеї цимцуму божества (скорочення для звільнення місця творінню), двейкуту (екстатичного містичного стану, в якому тіло людини стає престолом Шхіни — божественної присутності).

Хасидизм надає великого значення екстазу й кавана як елементу будь-якого ритуалу. Якщо кабала до хасидизму вбачала в кавана мету заповідей, то хасидизм зробив її обов’язковою умовою. Виконання заповідей не має сенсу без кавана. У молитві й виконанні заповідей існує “великий” і “малий” шлях. “Великий” шлях — екстатичний, у якому людина пристрасно підіймається понад янголів, серафимів і небесних престолів. Хасидська молитва відрізняється від класичної луріанської рухом, ентузіазмом, емоційністю.

Також хасидизм переосмислює поняття двейкут. Для старих містиків це був найвищий особливий стан, якого не кожен і не завжди може досягти. Для нових хасидів двейкут — ідеальний стан, у якому мали би бути всі завжди, якби йому не перешкоджали гріхи й ілюзії. Хасидизм уявляє Бога ніби прихованим за стінами палацу. Але стіни — ілюзорні. Людина, що усвідомила це, може легко досягнути Божественного Престолу.

Старі містики часто практикували аскезу, зосереджувалися на відмові від гріховних бажань. Новий хасидизм поступово відмовляється від аскези. Він має пантеїстичні риси. Бог іманентний усьому, усе у світі містить божественну іскру, іскру якоїсь із сфірот (еманацій), навіть гріх. Аби позбутися гріха, потрібно не триматися якомога далі від нього, а відкрити в ньому заховану божественну іскру.

Релігійний лідер хасидів називається цадик (гебр. צדיק — праведник), або ребе, або АдМоР (אדונינו, מורינו ורבינו, наш пан, наш учитель і наш рабин). Він існує паралельно з рабином і виконує іншу функцію. Рабин — учений, знавець Тори (писемної й усної), Галахи, знає традицію, може відповісти на галахічні питання, виконує роль хазана в синагозі, проводить обряди. Цадик не обов’язково має рабинську освіту, але знається на містичних працях і має містичний досвід. Хасид може звернутися до нього з будь-яким питанням чи проблемою наживо чи записками.

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 2318
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Историческая справка

Хасидское верование зародилось в XVIII веке, на юго-востоке Польши. Основоположником был рабе Исраэль бен Элиэзеру, сокращено Бешт. В дальнейшем его учение развивал Дов Бер, которому удалось объединить всех хасидов в единое целое.

Возникновение и развитие хасидизма тесно связано с историей Каббалы. Сама же Каббала является частью Торы и не имеет практической реализации в обыкновенной жизни человека. Но учение не исчезло со временем и в сильно повлияло на отчуждение хасидов от иудаизма.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 509
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Передумови появи


Термін хасид із середньовіччя в ашкеназьких громадах означав людину, глибоко занурену в кабалу. Були поодинокі хасиди й хавурот (гебр. групи), які вивчали Тору й кабалу, займалися кабалістичними практиками. Деякі з них практикували крайній аскетизм, деякі зосереджувалися на екстазі, радості й релігійній відданості.

У XVIII столітті в Речі Посполитій була криза рабинських еліт. Головні рабини громад одержували регулярну платню, а також платню за окремі культові послуги (обрізання, бар-міцва, шлюби, розлучення). У результаті посади передавали у спадок, за них змагалися, їх купували.

Инша криза — поширення сабатіанства та франкізму, містичних месіанських рухів, елементами яких було зневаження юдейських святинь, перехід в инші релігії, віра в месіанську еру “в наш час”. Отже, старі містики шукали шляхів розвиватися, не пов’язуючись із єресями. Їх або ігнорували, або різко заперечували. Антисабатіанська кабала розвивалася в клойзах (кімнатках при синагогах, де збиралися кабалісти) у закритих спільнотах, на противагу екстремальній популяризації сабатіанства та франкізму.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1102
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Современный образ хасида

Самые большие общины хасидов находятся в Израиле и США. Общины создали широкую сеть взаимопомощи: общественные столовые, помощь в получении беспроцентных ссуд, юридические услуги, получение бесплатного жилья.

Большая часть молодых мужчин, не работает до вступления в брак, считается, что в это время они должны изучать Тору. Для бедных невест осуществляется помощь в обеспечении приданым. Мужчины после свадьбы в основном занимаются ювелирным бизнесом, недвижимостью, строительным подрядом, финансовыми и посредническими услугами.

Среди известных во всем мире хасидов можно выделить Марка Шагала, Стивена Спилберга.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 637
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Поява й розвиток

Засновником хасидизму вважають Ба’аль-Шем-Това, або БеШТа (Ісра’еля бен Еліезера). За легендою, від одкровення до 36 років він приховував своє покликання, яке відкрив близько 1733 року. Він був ба’аль-шемом, тобто практичним кабалістом і містичним цілителем. Моше Росман порівнює роль бааль-шема з роллю шамана. Ба’аль-Шем-Тов поширював своє вчення серед хасидів старого зразка. Найбільшого впливу він досягнув 1740-1760-х років, коли жив у Меджибожі. Послідовниками БеШТа були освічені люди: рабини, знавці Тори, маґіди, кантори, шойхети (майстри ритуального забою худоби), меламеди (вчителі хейдерів — релігійних шкіл для дітей). Найвідоміші з них — Я’аков Йосеф із Полонного, Меїр Марґоліот із Острога, Менахем Мендл із Бара, Дов Бер із Межиріча, Ар’є Лейб із Полонного. Учення не було призначене для неосвічених людей, хоча сам Ба’аль-Шем-Тов багато спілкувався з ними, особливо як ба’аль-шем, яким він залишався до кінця життя. БеШТ помер 1760-го року, завершивши перший етап розвитку хасидизму.

Масовим рухом хасидизм зробив Дов Бер із Межиріча, названий Маґід, — учень Ба’аль-Шем-Това. Він був лідером одного з осередків і розробив основи хасидського вчення. Лідери инших, як, наприклад, Пінхас Шапіра з Кореца, могли не погоджуватися з його ідеями, але також брали участь у поширенні хасидизму серед не містиків.

Річ Посполита об’єднувала все східноєвропейське єврейство в одній державі. Її поділи зробили садиби цадіків ще важливішими організаційними центрами для хасидів, а державні кордони втратили значення. Отже, хасидизм поширився поза Поділлям і Волинню, де він виник. Проповідники від цадіків сягли Західної Галичини, центральної Польщі, Білорусі й Литви.

За близько 50 років після смерті Ба’аль-Шем-Това хасидизм почав набувати єрархічної структури. Статус цадика переходив спадково більш чи менш автоматично. Корінь душі цадіка з великою ймовірністю перероджується в його нащадка, особливо з тим самим ім’ям, або частина кореня душі переходить від батька до сина. Формувалися династії й садиби цадиків, до яких здійснюють паломництва. Хасиди приєднувалися до цадика в шабат і свята, деякі лишалися жити в садибі й називалися йошвім (геб. יושב — האןרכטא). Лідери поділилися на теоретичних, які переймалися духовними питаннями, та практичних, котрі допомагали вірним із їхніми життєвими проблемами.

Кожен хасид афілійований із певним цадbком, незалежно від місця проживання. Певний територіальний зв’язок зберігається, але він зумовлений лише зручністю й не обов’язковий. Містична афіліація полягає у спільному з цадіком корені душі. Приєднатися до кореня душі можна не лише містичним досвідом, а вірністю та служінням цадіку.  Цим принципом і структурою хасидизм дав можливість звичайним людям без релігійної освіти й містичного досвіду долучитися до тікуну (виправлення світу), а отже став популярнішим. Хасидизм визнавав і розвивав прозелітизм від початку свого існування, але в кінці XVIII століття це почало включати не містиків.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 2971
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Язык

Знание идиша среди хасидов придает человеку более высокий статус. По этой причине, большая часть приверженцев верования владеют идишем. Среди людей они общаются на языке той страны, где проживают.

Многие хасиды считают, что иврит – это язык, который нельзя использовать в быту, он предназначен исключительно для молитв.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 322
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Опір


Супротивників хасидизму називали міснаґдім (їд. מתנגדים — супротивники). Їхнім лідером був Віленський Ґаон (Еліягу бен Шломо Зальман). Його найближчими послідовниками були Ісра’ель Лейбел із Слуцька й Давід із Макова. Також серйозний опір був у Бродський і Шкловській громадах. 1772 року у Вільні хасидів було відлучено від громади. Міснаґдім трималися традиції клойзів — опору  популяризації кабали. Вони боялися, що хасидизм як популярний рух може стати подібним до сабатіанства.

Опір тривав короткий проміжок часу, але лишив у свідомості східноєвропейських євреїв поділ на ультраортодоксальних літваків (їд. ליטװאַק — литовець) і хасидів. Із початку ХІХ століття ці дві групи мирно співіснували.

У ХІХ столітті хасидизм опинився під загрозою Гаскали — єврейського Просвітництва. Маскіли (просвітники) вважали хасидів відсталими й неосвіченими, їхнє мислення — примітивним, занадто консервативним і занадто релігійним. Хасиди справді трималися традиційності, були проти секуляризації, націоналізму й сіонізму. Протиставляючи себе як ідеологія й соціальний рух иншим ідеологіям і соціальним рухам, хасидизм ставав ортодоксальним.

1789 року австрійська влада визнала окремі міньяни (об’єднання 10 чоловіків для спільної молитви) й релігійну єрархію хасидів. Російська влада зробила це 1804 року Єврейським статутом.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1324
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Мужская мода

Именно благодаря внешнему облику, хасида можно узнать среди толпы. Стиль, которого придерживаются верующие, появился в XVIII-XIX веках, то есть в период зарождения верования.

Мужчины носят черный кафтан и белую рубашку. Богатые представители общины носят кафтаны из шелка, а те, кто не могут себе этого позволить, шьют его из сатина или полиэстерола. Допускаются вариации с цветами: светло-серый, белый.

Мужчины носят панталоны, которые заправляются в чулки. Вера не позволяет, чтобы края брюк касались земли, это считается осквернением. На обуви не должно быть шнурков или пряжек, то есть никакие предметы одежды не должны касаться земли.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 649
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Хасидська література


Перша хасидська книжка вийшла друком 1780 року. Це була Тольдот Я’аков Йосеф Я’акова Йосефа з Полонного (Корец, 1780). Наступними книжками стали Маґід Деварав лє-Я’аков Дова Бера з Межиріча (Корец, 1781) та Но’ам Елімелех Елімелеха з Ліженська (Львів, 1788). 1814 року вийшли друком Шивхей БеШТ (Прославлення БеШТа) — збірник агіографічних переказів, який багато разів перевидавали як основне джерело біографії Ба’аль-Шем-Това для хасидів.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 462
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Головные уборы

Самый выделяющийся элемент гардероба – головной убор. Хабадники – черные фетровые шляпы. Такие шляпы носят не конфессиональные хасиды и не-хасиды. Большая часть хасидов края шляпы выгибают по типу треуголки. Другие фасоны определяют принадлежность к определенной группе, могут обозначать определенный статус в обществе или принадлежность к семье ребе.

Но самый выделяющийся головной убор – меховая шапка. Одевается она в праздничные и субботние дни. Существует два вида:

 • штраймла, широкая и низкая, правильной цилиндрической формы;
 • чернобль, низкая, широкая, не имеющая строй формы, даже может быть лохматой и косматой.

Цены на некоторые шляпы достигают тысячи долларов. Появились они тогда, когда хасидов унижали и предавали позору. Чтобы выделить таких недостойных людей из толпы, не евреи заставляли носить евреев меховые шапки, сшитые из хвостов диких животных.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 875
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Сатмар и сионизм


Сатмарские хасиды (и Аронитская, и Зальманская ветви) остаются рьяными противниками сионизма.

Тем не менее, небольшое количество сатмарских мирян являются сионистами, и некоторые даже называют себя «национальными хасидами».

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 242
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B

Главные идеи

Главная идея хасидизма – любовь абсолютно ко всем евреям, даже если он самый обыкновенный, не имеет денег, не знает Торы. У каждого хасида должна быть связь с ребе или праведником, верующий должен ему доверять и быть преданным.

Другие принципы, которых должен придерживаться каждый хасид:

 • постоянная работа над собой, с целью совершенствования в вопросах веры;
 • уверенность в том, что будет все хорошо, даже если нет денег и здоровья;
 • воодушевление к изучению заповедей Торы;
 • каждый верующий должен постоянно работать над собой, чтобы исправлять свои черты характера;
 • учиться достойному поведению необходимо через хасидские истории;
 • важно петь «нигуны» (напевы);
 • периодически следует встречаться за столом с крепкими напитками, обильными закусками, петь «нигуны», рассказывать истории;
 • молиться надо неторопливо, вдумываясь в каждое слово;
 • никаких случайностей в мире, даже листочек с дерева падает в то место, которое определил Всевышний;
 • перед молитвой можно перекусить, так как молитва читается не для получения хлеба насущного;
 • никаких постов, чтобы стать ближе к Всевышнему.

Но главный постулат – всегда быть в радости, даже если нет денег или есть проблемы со здоровьем.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 1174
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Организации

Вход в Сатмарскую ешиву в Бруклине.

Сатмарскому движению принадлежат многочисленные организации.

 • Бикур Холим — общество помощи госпитализированным евреям, вне зависимости от общинной принадлежности, основанное в 1957 году женой Сатмарского Ребе Фейгой.
 • Рав Тув — общество помощи евреям в Советском Союзе, основанное в 1950-х годах. Сегодня организация помогает в основном евреям из Ирана и Йемена.
 • Керен Хацола — благотворительная организация для поддержки ешив и бедных в Израиле.
 • Сеть ешив для мальчиков (Torah VeYirah) и школ для девочек (Beis Rochel).
 • Центральный раввинатский конгресс США и Канады — основан в 1953 году, предоставляет различные услуги, в том числе надзор за кашрутом.
 • Сеть раввинатских судов.
 • Газеты Дер Йид (группы Зальмана) и Дер Блатт (группы Аарона)
Блок: 8/11 | Кол-во символов: 788
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B

Паломничество

Один из главных хасидских праздников — Рош-ха-Шана (Новый год). Выпадает он на сентябрь-октябрь. Праздник многие отмечают в Умани (Украина). Паломничество осуществляется к могиле цадика Нахмана.

Считается, что каждый настоящий хасид обязан хотя бы раз в жизни посетить это святое место. А если еще встретить здесь Новый год, то следующий будет самым счастливым. Но, позволить себе это могут не все. Еврейские общины помогают верующим, совершить паломнический тур, выделяют средства, помогают с переездом в обе стороны. На Украине, верующих встречают представители диаспоры, помогают общаться с полицией, найти жильё.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 628
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html

Література

 • Ісаєвич Я. Хасидизм // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 363. — 784 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1359-9.
 • 3. Швед. Хасидизм // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — С. 697. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X.
 • Енциклопедія українознавства : Словникова частина :  / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.
 • Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. — К. : Либідь, 1997. — 464 с. — ISBN 5-325-00781-5.
 • Moshe Rosman, Founder of Hasidism: A Quest for the Historical Ba’al Shem Tov. University of California Press (1996).
 • https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Hasidism
 • Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике / Гершом Шолем, —  : Библиотека-Алия, 1993. — 234 с.
Блок: 9/10 | Кол-во символов: 1171
Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Заключение

Главная суть хасидизма – недостаточно вести себя как еврей, им необходимо быть. Связь со Всевышним осуществляется через чтение Торы, а всю свою внутреннюю сущность необходимо посвятить Всевышнему.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 206
Источник: https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html
Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 33438
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

 1. https://zametki-turista.com/izrail/hasidy-kto-eto.html: использовано 10 блоков из 10, кол-во символов 5868 (18%)
 2. https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1624534-echo/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 6744 (20%)
 3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B: использовано 7 блоков из 11, кол-во символов 11478 (34%)
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 9348 (28%)Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий